Koningsdag Nieuws Sponsors Links 4 Mei Contact ANBI
logo

Stichting Velp voor Oranje
Vereniging opgericht in 1894
Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit
Stichting opgericht in 2000
 
 
 
 
ANBI:      
     


Per 1 januari 2017 is Stichting Velp voor Oranje door de Belastingdienst aangemerkt als een Culturele ANBI.
Voor donateurs / sponsors van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek.
Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken.
Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

 

NaamStichting Velp voor Oranje
sinds 2000 voortzetting van de Vereniging Velp voor Oranje opgericht in 1894.

 

Kamer van Koophandel:091180150000

 

De contactgegevens zijn:Gravin Adalaan 2, 6882 AK Velp. info@velpvoororanje.nl

 

De bestuursleden zijn:
Mevr. G (Gety) Hengeveld-de Jongvoorzitter
Mevr. Mr. I (Irene) Bosnak-Kramervicevoorzitter
H. (Herman) Steunenbergsecretaris
K. (Kees) Prinspenningmeester

 

Het beloningsbeleid:

De werkzaamheden ten behoeve van de Stichting geschieden uitsluitend door vrijwilligers die daarvoor geen beloning ontvangen. In voorkomende gevallen wordt een vergoeding gegeven voor daadwerkelijk ten behoeve van de Stichting gemaakte, of door het dagelijks bestuur goedgekeurde, gemaakte kosten. De Stichting heeft geen werknemers in dienst.

 

De doelstelling: zie artikel 2 van de statuten dd 4 april 2014

 

 1. De voortzetting van de activiteiten van de "Vereniging Velp voor Oranje", opgericht op zestien juli achtienhonderd vierennegentig;
  1. Het bevorderen van een nationale eenheid rondom het Koninklijke Huis, in het bijzonder voor de Velpse bevolking;
  2. Al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk is en/of kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
 2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
  1. Het houden van vergaderingen, alsmede het organiseren van festiviteiten, bijeenkomsten, uitvoeringen, spelen, plechtigheden voor en met medewerking van de Velpse bevolking ter gelegenheid van feestelijke gebeurtenissen, welke betrekking hebben op het Koninklijk Huis alsmede nationale feest- en herdenkingsdagen.
  2. Tevens door het organiseren van festiviteiten die (ook plaatselijk) verband houden met het Koningshuis en Nationale feestdagen en door het organiseren van Herdenkingen en Bevrijdingsfestiviteiten op plaatselijk, regionaal en nationaal niveau.
  3. Het initiatief te nemen om koninklijke, nationale en plaatselijke Herdenkingsmonumenten in Velp op te laten richten en te laten onderhouden; het ondersteunen van initiatieven van derden daartoe.

Activiteiten:

 

Het houden van een kermis.

 

Het houden van de volgende activiteiten op Koningsdag:

10.00 uur Overtuin: Aubade incl. loslaten duiven en kinderteken wedstrijd op hoofdstraat. Medewerking muziekkorps.

10.00 tot 17.00 uur. Kleine Koningsmarkt, ( verenigingen en goede doelen) Hoofdstraat tussen Kennedylaan en Emmastraat.12.00 tot 14.00 uur. Vogelschieten op parkeerterrein ABNAMRO bank.

10.00 tot 17.00 uur. Koningsmarkt op Rozendaalselaan tussen Hoofdstraat en Ringallee en op Burg. Brandtplein. Ongeveer 200 kramen. Verwachtaantal bezoekers overdag 30.000.

11.00 tot 17.00 uur. Kinderkleedjes markt en kinderspelen op Burg. Brandtplein. Verkoop worst en hamburgers. Broodbakken boven houtvuur onder leiding van scouts.. Verwacht aantal deelnemers 500.

Vanaf 13.00 uur opstellen deelnemers Oranje Klassieker Rit Velp (OKRV) op van Spaenallee. Om 14.00 uur vertrek voor tocht door provincie. Vanaf 17.30 aankomst deelnemers rond vijvers Villapark. Aantal auto's naar verwachting 150.

Villapark rond onderste vijver. Van 18.00 uur tot 19.30 uur muziek en prijsuitreiking klassiekerrit.

Vanaf 20.00 uur tot 22.30 uur Villaparkconcert in muziektent. Verwacht aantal bezoekers 400.

Het jaarlijks aandacht schenken aan activiteiten die betrekking hebben op gebeurtenissen gedurende de tweede wereld oorlog.

Het vijfjaarlijks groots Herdenken en Vieren van de bevrijding van Velp

Het (her) uitgeven van boeken die passen binnen de doelstelling en betrekking hebben op het dorp Velp.

Financiële verantwoording

Beleidsplan