Koningsdag Nieuws Sponsors Links 4 Mei Contact ANBI
logo

Stichting Velp voor Oranje
Vereniging opgericht in 1894
Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit
Stichting opgericht in 2000
 
 
 
 
Nieuws:      
     
Multimediaproject HELP ELKANDER genomineerd voor de GOUDEN GELDERSE ROOS

Het project HELP ELKANDER van Velp voor Oranje (zie bericht hieronder) is genomineerd voor de Gouden Gelderse Roos Erfgoedprijs!

Het project wil jongeren en ooggetuigen van WO2 elkaar laten ontmoeten op concrete plaatsen in Velp en Rozendaal
waar in de oorlog verzet werd gepleegd, waar onderduikers werden verborgen, maar ook waar mensen werden verraden.

De gefilmde ontmoetingen worden getoond op een website en zijn te zien via sociale media. De filmbeelden worden ook samengevoegd tot een documentaire.

Via onderstaande link kunt u stemmen.
Bij voldoende stemmen winnen we misschien de Gouden Gelderse Roos (publieks) Erfgoedprijs twv 1000 euro.

Maar we zijn ook al bijzonder trots op de nominatie!


Foto: Julianne Subia, kleindochter van Joodse onderduikster Mirjam Troostwijk-Kerkoet, ontmoet de heer Joop Ebbink (overl.2-7-17) op Jeruzalem in Velp.


STEM MEE VOOR GOUDEN GELDERSE ROOS ERFGOEDPRIJS

Klik op HELP ELKANDER


VIERING 75 JAAR BEVRIJDING IN 2020

‘Help Elkander’ is het thema van een multimediaal document in beeld en geluid dat Stichting Velp voor Oranje wil laten maken ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding in 2020.
Het onderwerp richt zich op de overlevering van verhalen uit WOII in Velp bij Arnhem. In dit dorp hebben meer dan 600 onderduikers de oorlog overleefd dankzij de hulp en moed van burgers uit alle lagen van de bevolking.

Hoe, Wat en Waarom deed men de deur open voor vreemden in nood op zoek naar onderdak?
Deze vragen vormen de kern van meer dan twintig gesprekken met ooggetuigen of hun (klein-) kinderen.

Het streven is om jongeren actief te betrekken bij de opzet van het project door hen zelf onderzoek te laten doen en/of vragen te stellen aan ooggetuigen.

Het Comité van Aanbeveling bestaat uit:
Mevr. P. van Wingerden-Boers, burgemeester gemeente Rheden
en de heren: J.H. Klein Molekamp, burgemeester gemeente Rozendaal; Jan Terlouw, schrijver en oud-politicus; Guus van Kleef, directeur Omroep Gelderland en Ad van Heiningen, vml. hoofdredacteur dagblad De Gelderlander.

 De Fondsenwerving voor dit project is in volle gang.
Op bijgaande foto ontvangen Velp voor Oranje bestuursleden Gety Hengeveld en Patrick Jansen een cheque twv 2500 euro uit handen van directievoorzitter Jan Ummenthum van Rabobank Arnhem e.o. Het bedrag is beschikbaar gesteld door het Stimuleringsfonds van die bank.

Velpse en Rozendaalse organisaties hebben inmiddels ook al royaal gedoneerd.
Particuliere donaties zijn welkom op: NL35 RABO 0310521742. Velp voor Oranje is een Culturele ANBI)


DODENHERDENKING VELP

Een foto-verslag van de Dodenherdenking in Velp vindt u op Rheden.Nieuws


Velp zingt Lied voor de jarige Koning

Omdat Koning Willem-Alexander 50 jaar wordt, is een speciaal Lied voor de Koning geschreven.

In Velp wordt dat lied gezongen tijdens de Aubade en gefilmd door Rheden.Nieuws.nl.
De tekst wordt ter plaatse uitgedeeld.
De Bond van Oranjeverenigingen schenkt een compilatie van 50 gefilmde Aubades aan Koning Willem-Alexander.
Wij hopen natuurlijk dat de Velpse Aubade daarbij is.

Klik op Rheden.Nieuws en u vindt het hele persbericht. Onderaan staat het gezongen lied met de tekst.
Iedereen kan dus alvast oefenen!


WORDT VRIEND VAN VELP VOOR ORANJE

Als U onze activiteiten rondom Koninklijke Feestdagen en Nationale Herdenkingen waardeert - zie onderstaand enkele voorbeelden - meldt U zich dan aan als Vriend(in) van Velp voor Oranje.

Stuur een email naar info@velpvoororanje.nl met uw naam en adres. U ontvangt dan jaarlijks een overschrijvingskaart. En als attentie gratis consumptiebonnen voor Koninginnedag. U kunt ook rechtstreeks een bijdrage overmaken op nummer NL07 INGB 0001.1186.92 t.n.v. Stichting Velp voor Oranje, Larensteinselaan 14, Velp.

Wij danken U bij voorbaat heel hartelijk en heten U alvast welkom als Vriend(in) van Velp voor Oranje.

Het bestuur van Stichting Velp voor Oranje

geregistreerd bij de kvk onder nummer 09118015
Info@velpvoororanje.nl
Monument voor moedige mensen in WO2

Het boek Verborgen in Velp - nooit vertelde verhalen over moed, verzet en onderduikers is bedoeld als een monument voor de moedige Velpenaren die meer dan 600 - ook Joodse - onderduikers een schuilplaats boden.
Maar als reactie op de daarin gepubliceerde verhalen bleek er juist ook behoefte te zijn aan een plaats in Velp, waar men die moedige Velpenaren kan herdenken en waar men bloemen kan leggen, of een steentje. Een herinneringsmonument dus.

Op 16 april 2015, precies 70 jaar na de Bevrijding van Velp, is het monument onthuld door twee Joodse meisjes die, mede dankzij de moed van twee doodgewone Velpse gezinnen, de oorlog overleefden: Mirjam Troostwijk-Kerkoet en Evelyn Schön-Beder. Uit heel Nederland en uit Zwitserland, Israël, Amerika, Engeland en Frankrijk kwamen onderduikers en familieleden en nabestaanden van die moedige mensen, om bij de onthulling aanwezig te zijn.

Tekst op plaquette:
DANKBAAR GEDENKEN WIJ DE MOEDIGE VELPENAREN - DE VERZETSSTRIJDERS, DE STILLE HELPERS EN DE REDDERS - DIE MEER DAN 600 ONDERDUIKERS EEN SCHUILPLAATS BODEN VAN 1940-1945.

Comité van Aanbeveling: Janny Godschalk, Isaac Heertje, Louis Rozendaal, Evelyn Schön-Beder, Mirjam Troostwijk-Kerkoet - Marcel Driessen, Loes Hupkes-Koens, Fokko Monsma, Paul Roelofsen jr., Eddy van der Voort, Herman van Zwam - John en Irene Bosnak, Bernard Compaijen, Walter Jansen, Iet Maring, Ben van Schaik. Ondersteund door: Belangenver. Daalhuizen-Velp, Wijkplatform Velp-Zuid, Wijkvereniging Daalhuizen-Oost. Gesponsord door o.a.: De Geërfden van Velp, Rotaryclub Velp/Rozendaal, Vivare, ABN-AMRO, Lionsclub Rheden, Innoforte, Bewoners Nieuw-Schoonoord. Uitvoerend comité: Gety Hengeveld, voorzitter; Anita Matser, secretaris-penningmeester; Yvon van Wordragen, Frans Budel, Willem Heineman.
VERBORGEN IN VELP

Zij zwegen tot nu toe, de verzetsmensen en ook hun kinderen.
Nu, na bijna zeventig jaar, was het nog net mogelijk om de nooit vertelde verhalen van direct betrokkenen of hun kinderen
te horen. En met die verhalen een monument te creeren voor al die moedige, vaak ook nu nog anonieme mensen,
die zich op een of andere manier verzetten en die tientallen levens hebben gered.

In 63 korte verhalen worden 49 plaatsen in Velp beschreven (met recente kleurenfotos).
Bijna alle aspecten van de Tweede Wereldoorlog komen daarin voor. Daardoor is het boek ook interessant voor niet-Velpenaren.
Rabbijn Soetendorp noemde het boek, ter gelegenheid van de presentatie in december j.l.: ‘Een leerboek voor het leven.’

Dankzij sponsoring, legaten en donaties is de prijs slechts € 14,95.
Specificaties: 17x 24cm, 272 blz., full color, 140 zw/w fotos, 70 kleurenfotos genaaid/gebonden, harde kaft, leeslint.

Verborgen in Velp is geschreven en samengesteld door Gety Hengeveld en uitgegeven door Stichting Velp voor Oranje.
Het boek is te koop bij alle Velpse boekwinkels
en te bestellen bij elke erkende boekwinkels in Nederland. ISBN 978 90 81058 2 0 9

Verborgen in Velp bestellen kan ook hier, rechtstreeks bij onderstaande boekhandel
Boekhandel Jansen & de Feijter - Emmastraat 6, 6881 ST Velp. Tel. 026-36 28 959 - info@eenpassievoorboeken.nl

Andere uitgaves van Stichting Velp voor Oranje kunt u op dezelfde wijze bestellen:

Velp en de oorlog 1940 - 1945 Auteur: Steven Jansen.
Uitg. 1946. Heruitgave 2015. ISBN 978 90 810582 2 3. Prijs 13,50 euro.

Herinneringen aan de bevrijding van Velp Samenstelling: Gety Hengeveld-de Jong.
Uitg. 2005. Heruitgave 2010. ISBN 978 90 810582 1 6 . Prijs 14.50B & W schenkt boek Verborgen in Velp aan alle scholen.

Rabbijn Soetendorp en wethouder König bieden aan leerlingen
van Obs Daalhuizen een exemplaar aan van het boek
VERBORGEN IN VELP. Ademloos luisterden de kinderen naar de rabbijn,
die als baby in een koffer naar Velp is gebracht en hier de oorlog overleefde.
Hij noemt het boek een leerboek voor het leven.

Foto Marc Pluim.


KONINGSDAG 2016

STRAATTEKENWEDSTRIJD IN ERE HERSTELD

Op Koningsdag 2016 kan iedereen weer meedoen aan de gratis STRAATTEKENWEDSTRIJD op de Hoofdstraat, ter hoogte van de Overtuin.
Aansluitend aan de Aubade, waar de burgemeester spreekt, de vlag wordt gehesen en het Wilhelmus wordt gezongen. En waar ook gratis ballonnen worden uitgedeeld en waar postduiven worden losgelaten.
Na die Aubade krijgen alle kinderen gratis een zakje krijtjes en kunnen in voorgetekende vakken zelf een tekening maken.
De prijswinnaars krijgen later een uitnodiging voor een feestelijke prijsuitreiking.


KONINGSDAG

De Oranje Klassieker Rit Velp vertrekt vanaf de Van Spaenallee, voor Kasteel Biljoen